0364 410193  /  0753 321312
Select language
RO

Oferte exclusive Impakt

Oferta exclusivă!
Apartament de închiriat 3 camere în Cluj Napoca - cartierul Grigorescu
detalii
Oferta exclusivă!
Apartament de vânzare 3 camere în Cluj Napoca - cartierul Buna Ziua
detalii

Ultimele oferte

Apartament de închiriat 3 camere în Cluj Napoca - cartierul Manastur detalii
Apartament de vânzare 4 camere în Cluj Napoca - Semicentral detalii

Ghidul cumpărătorului

Acte necesare pentru încheierea contractului de  vânzare-cumpărare 
 

-Acte de identitate părţi ;

-Acte de proprietate(în original ) asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei  (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie,  proces-verbal de predare-primire,  act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă,  titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.) ;

-Certificat fiscal pe numele proprietarului,  eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat.  Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv. Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârşitul lunii în curs ;

-Documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu),  întocmită de un expert cadastral autorizat;

-Extrasul de carte funciară autentic  care se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;

-În cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere,  cheltuieli,  reparaţii, cheltuieli comune etc.);

-Certificat energetic;

-Certificat de casatorie/Sentință de divorț (în original);

-adeverință electrică;

-în cazul terenurilor, certificat de urbanism;
 

 În plus, pentru persoane juridice:
 

-certificat de atestare fiscală a persoanei juridice valabil, eliberat de ANAF;

-certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului sau actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică;

-certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului  (pentru societăţi comerciale). În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera,  contracost,  un extras prin serviciul RECOM Online;

-împuternicire (delegaţie, hotărâre A.G.A) pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului (dacă este cazul);

-hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaților cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății.

 


                                                                  <<< Reveniți la pagina anterioară 

 

Website creat de Coral Design Cluj